contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

11 August Barks gata
Västra Frölunda, Västra Götalands län, 42132
Sweden

031-22 17 60

In- och utvändiga solskydd för privatpersoner och företag.

fasadpersienner

En fasadpersienn är som namnet anger ett solskydd för utomhusbruk.

Det är ett mycket effektivt värmeskydd en stekhet sommardag, med den högsta avskärmningsgraden av alla typer solskydd.


Med sin unika skevningsmöjlighet av lamellerna ger den stor flexibilitet i sitt användande.
Du kan vinkla lamellerna så att du stoppar både bländning och solens värmegenomsläpp samtidigt som du får fri utsikt.


En fasadpersienn kan även användas nattetid som extra köldspärr under vintern.


Denna persienn kan manövreras med invändig vev, men är mest lämpad för motordrift och därtill automatisk sol och vind kontroll.


De vanligaste användningsområderna för denna persienn är kontor, industrier, skolor, offentliga byggnader etc.