contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

11 August Barks gata
Västra Frölunda, Västra Götalands län, 42132
Sweden

031-22 17 60

In- och utvändiga solskydd för privatpersoner och företag.

Marstrand.jpg

Garantier

 

Solskydd kräver yrkesfolk med erfarenhet!

Kvalitet lönar sig och du bör se upp när du jämför priser. På marknaden finns många solskyddsprodukter av dålig kvalitet och till låga priser. Köper du solskydd av oss får du kvalitet som varar och marknadens bästa garantier genom vårt medlemsskap i Svenska Solskyddsförbundet. Material- och tillverkningsfel såväl som fel utförda av oss, t ex felmontering av produkterna, omfattas av garantierna. Självklart är vår målsättning att du aldrig skall behöva att komma i en situation där dessa garantier skall bli aktuella.

PG:s Persienn & Markisservice AB är medlem i Svenska Solskydds-förbundet som är en branschorganisation för företag, verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskydds- branschen. Förbundet ställer mycket höga krav, på såväl de företag som finns anslutna och på de företag som ansöker om medlemskap.

Läs mer om Svenska Solskydds-förbundet här