contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

11 August Barks gata
Västra Frölunda, Västra Götalands län, 42132
Sweden

031-22 17 60

In- och utvändiga solskydd för privatpersoner och företag.

Jalusier

SKYDDSJALUSIER

Avsedda som skydd mot skadegörelse, tex fönsterkrossning. Lämplig för kiosker, gatukök, butiker samt även i övrigt där skyddande avskärmning av inbrottssäker typ fodras. Selecta skyddsjalusier används även som portar vid entréer till köpcentra samt butiker

Selecta rulljalusier, galler och portar levereras fullt färdigfabricerade i flera standardfärger med ett unikt kassettsystem (upprullningslåda) och styrskenor.