contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

11 August Barks gata
Västra Frölunda, Västra Götalands län, 42132
Sweden

031-22 17 60

In- och utvändiga solskydd för privatpersoner och företag.

Pergola

FRAMA SINTESI

Pergola Sintesi en sammanställning av teknik, kvalitet, stil och design - från Frama.

En innovativ produkt som med hög kvalitet ger driftsäkerhet. Produkten passar i de flesta miljöer på grund av de smäckra profilerna som gör att anläggningen lätt smälter in med huset.

 

  • Olika färger på stativet
  • Flera val av vävar
  • Klarar stora vindpåfrestningar
  • Fjärrstyrning
  • Möjlighet till inglasning
B5.jpg