contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

11 August Barks gata
Västra Frölunda, Västra Götalands län, 42132
Sweden

031-22 17 60

In- och utvändiga solskydd för privatpersoner och företag.

Solskärmar

SHADOW profilsystem är ett system uppbyggt av strängpressade aluminiumprofiler, utformade med mjuka och rundade former som ger ett fint och estetiskt intryck.
Ingående profiler levereras natureloxerade som standard, men kan även fås i färgeloxerade eller i lackerat utförande.
Lamellinfästningen är konstruerad med tanke på mycket hög hållfasthet samt att den skall ta upp värmerörelser i lamellerna.
Lamellinfästningen som är unik och är patenterad (nr 9202084-1) sker utan lösa lamellhållare. Lamellerna fästes direkt i bärarmen.